Ολοκληρώνονται τις προσεχείς ημέρες οι εργασίες αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Αφετών, υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Ι. Ευαγγελάκη και των Τοπικών Συμβούλων, προκειμένου οι αγροτικοί δρόμοι να είναι προσβάσιμοι έως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.