ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την χορήγηση έξι (6) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών στο Δήμο Νοτίου Πηλίο