Αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών υπέβαλε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων Δημοτικής Αστυνομίας 2023.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έχει προγραμματίσει την πρόσληψη πέντε ατόμων για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων και συγκεκριμένα: μία θέση Π.Ε. και τέσσερις θέσεις Δ.Ε.

Το θέμα έχει ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.