ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία συνεδρίασης : 2/5/2024