ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/01-09-14) την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη Κοινότητα Αφετών, Δ.Ε. Αφετών και θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος                   (καφενείο-καφεζυθεστιατόριo – ουζερί)