ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου διακηρύττει ότι   Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στις 13-05-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μέχρι 13:00 μ. μ.