ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/01-09-14) τις εκμισθώσεις Δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Συκή Δ.Ε. Αφετών και στη Δημοτική Κοινότητα Αργαλαστής Δ.Ε. Αργαλαστής