Περί έγκρισης Κυκλοφοριακής μελέτης «Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης στη θέση Αμποβό –
Αφήσου».  Αριθμός Απόφασης : 102/2023 του  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου