Παρεμβάσεις τσιμεντόστρωσης στην αγροτική οδοποιία πραγματοποιεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας.
Στις εργασίες τσιμεντόστρωσης σε αγροτικό δρόμο στη θέση «Παλιοβίγλα» έκανε αυτοψία σήμερα ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός, με τον Αντιδήμαρχο Δημ. Ραμματά.