Η προθεσμία για τις δηλώσεις σε Πάγιο, Έγγειο & Φυτικό Κεφάλαιο καθώς και αποθηκευμένα προϊόντα και εξοπλισμό (Πρόγραμμα ΚΟΕ) που δηλώνονται μέσω των Ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. παρατείνεται έως και την Παρασκευή 10/11/2023.

Ο Αν/τής ΕΛΓΑ ΔΕ Αφετών
Λάμνιας Δημήτριος