Φωτογραφικό υλικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ορεινών Περιοχών ΚΕΔΕ

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, Άγιος Γεώργιος Νηλείας

Σάββατο 8 Οκτωβρίου, Μηλιές

Βιντεοληπτικό υλικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ορεινών Περιοχών ΚΕΔΕ, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 – Άγιος Γεώργιος Νηλείας

(copy-paste) https://disk.yandex.com/d/im5qghPpxdJFOg