Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός παρενέβη στις Εργασίες του World Coastal Forum στη Γενεύη,
όπου ο Δήμος Νοτίου Πηλίου συμμετέχει και πιέζει ιδιαίτερα για την απαραίτητη συναίνεση και σύμφωνη
γνώμη των τοπικών Kοινωνιών σε θέματα προστασίας των Aκτών και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

Στο Forum, όπου συμμετείχαν Υπουργοί και Υφυπουργοί Κρατών, Εκπρόσωποι Κυβερνήσεων, Πανεπιστημιακοί
καθηγητές, εκπρόσωποι Διεθνών Μ.Κ.Ο. και Εμπειρογνώμονες από όλο τον Κόσμο, ο κ. Μιχ. Μιτζικός
κατέθεσε πρόσκληση να φιλοξενήσει και να συνδιοργανώσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου την επόμενη επίσημη
Συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής στα Καλά Νερά.