Ξεκινά η ασφαλτόστρωση έξι νέων αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες Αργαλαστής, Σηπιάδος & Τρικερίου, καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Μηλεών & Αφετών, μετά τις συμβάσεις που υπέγραψε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός.

Το έργο ασφαλτόστρωσης τριών νέων αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες Αργαλαστής, Σηπιάδος & Τρικερίου είναι προϋπολογισμού 315.544,72 € (με Φ.Π.Α.).

Οι τρεις αγροτικές οδοί που θα ασφαλτοστρωθούν είναι:
– Αγροτική οδός σύνδεσης θέσης “Καλογριά” µε Αγ. Σώστη, της ∆.Ε. Αργαλαστής.
– Αγροτική οδός σύνδεσης Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου “Μηλίνα – Προµύρι” µε θέση “Κυδωνιές”, της ∆.Ε. Σηπιάδος.
– Αγροτική οδός σύνδεσης θέσης “Κουκορούτζο” µε παραλία “Καβούλια”, της ∆.Ε. Τρικερίου.

Επίσης, θα υλοποιηθεί η ασφαλτόστρωση άλλων τριών νέων αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες Μηλεών & Αφετών, ποσού 327.716,91 € (με Φ.Π.Α.).
Συγκεκριμένα θα ασφαλτοστρωθούν:
– Αγροτική οδός σύνδεσης Κυριότερου Κοινοτικού δρόμου “Αγ. Γεώργιος Νηλείας – Άνω Γατζέα (μέσω Αγ. Τριάδας)” με τον οικισμό “Διορέματα”, της Δ.Ε. Μηλεών.
– Αγροτική οδός σύνδεσης κοιμητηρίου Καλών Νερών με Αγ. Μαρίνα, της Δ.Ε. Μηλεών .
– Αγροτική οδός σύνδεσης οικισμών Καλαμακίου – Λαμπινούς, της Δ.Ε. Αφετών.

Η πίστωση των έργων προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Οι έξι παραπάνω νέοι δρόμοι είναι επιπλέον των 27 αγροτικών δρόμων που η ασφαλτόστρωσή τους είναι σε εξέλιξη μέσω του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.