Στο Φράγμα Παναγιώτικο βρέθηκαν ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός και ο Αντιδήμαρχος Απ. Διανέλλος, όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής προστατευτικού στεγάστρου στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων/δεξαμενών.

Έγινε αυτοψία στο έργο που χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»).