Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Νοτίου Πηλίου».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 379.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Υπουργείο Εσωτερικών.