Εργασίες ασφαλτόστρωσης εκτελούνται σε δρόμους του Χόρτου της Τοπικής Κοινότητας Αργαλαστής.

Αυτοψία στις εργασίες έκανε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Δ. Παρρησιάδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο Ι. Διανέλλο και τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Αργαλαστής Α. Αλπίδη.