Εργασίες ασφαλτόστρωσης-αποκατάστασης του δρόμου εκτελούνται στη θέση Προφήτης Ηλίας (Αμποβός προς παραλία Ραζή) με παράλληλη προστασία του δικτύου αγωγών του Φράγματος Παναγιώτικο.

Με την ασφαλτόστρωση-αποκατάσταση του συγκεκριμένου δρόμου, πέραν της προστασίας των αγωγών ύδρευσης, θα επιτυγχάνεται η παράκαμψη της στενής τσιμεντένιας ανηφόρας από την παραλία του Αμποβού (Άφυσσος) προς παραλία Ραζή – Λεφόκαστρο. Ο δρόμος αυτός θα συνδέεται με τον ασφαλτοστρωμένο δημοτικό δρόμο προς Αφέτες.

Αυτοψία στις εργασίες έκανε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός μαζί με τους Αντιδήμαρχους Ι. Ευαγγελάκη, Ι. Φιλίππου, τον Πρόεδρο του Τοπικού Αφετών Δ. Τσαμπά και τους Τοπικούς Συμβούλους Αφετών Τάσο και Θανάση Μαμούχα.

Χρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών.