Με βάση τις πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις, το νερό στην περιοχή του Προμυρίου κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση (πόση, μαγείρεμα, ατομική υγιεινή κλπ).