Με βάση τις πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις το νερό στην περιοχή της Μηλίνας κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση (πόση, μαγείρεμα, ατομική υγιεινή κλπ).