Εγκαταστάθηκαν οι ναυαγοσώστες στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου, με βάση το Π.Δ. 71/2020.
Οι ναυαγοσώστες διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και τον απαραίτητο μηχανοκίνητο εξοπλισμό.

Οι παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου είναι:
1. Παραλία Καλών Νερών
2. Παραλία Μπούφα Κορώπης
3. Παραλία Καληφτέρη Αφήσσου
4. Παραλία Αμποβός Αφήσσου
5. Παραλία Ποτιστικά Ξυνόβρυσης