Δύο νέες δυνατές γεννήτριες, ισχύος 90 KVA έκαστη, παρέλαβε σήμερα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Οι δύο ισχυρές γεννήτριες θα ενισχύσουν την Πολιτική Προστασία του Δήμου Νοτίου Πηλίου που επιτελεί ένα σοβαρό έργο πρόληψης και προστασίας σε περίπτωση ακραίων φαινομένων. Οι γεννήτριες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος λόγω κάποιας βλάβης στο δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικό, οι γεννήτριες θα χρησιμοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αντιμετωπίζονται διακοπές ρεύματος και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιοστασίων σε όποιο σημείο σημειώνεται διακοπή ρεύματος, ώστε σε περιπτώσεις πυρκαγιάς να υπάρχει αδιάλειπτη παροχή νερού για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον χρειαστεί.