Σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Αργαλαστής υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 333.810,57 ευρώ.

Το έργο αφορά κυρίως στη θερμομόνωση κελύφους και στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BEMS και φωτιστικών LED.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).