Τα ΚΕΠ Καλών Νερών και Τρικερίου, καθώς και οι Υπηρεσίες στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες θα λειτουργήσουν κανονικά.