Δίδεται εκ νέου παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ζημιάς, φυτικής παραγωγής στον ΕΛ.Γ.Α. εώς και την Παρασκευή 13/10/2023.

Παράλληλα η προθεσμία για τις δηλώσεις σε Πάγιο, Έγγειο & Φυτικό Κεφάλαιο καθώς και αποθηκευμένα προϊόντα και εξοπλισμό που δηλώνονται μέσω των Ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. παρατείνεται έως & την Παρασκευή 20/10/2023.

Τέλος οι δηλώσεις Ζωικού Κεφαλαίου παρατείνονται έως και το Σάββατο 30/09/2023.