Χωρίς κατηγορία
Απόφαση Δ.Σ. 129/2022 : Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. Περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στις 15/06/2022 και ώρα 11:00-12:00 Περισσότερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 08/06/2022 Περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στις 08/6/2022 και ώρα 11:00-12:00 Περισσότερα
Απόφαση 99/2022 Δ.Σ. περί “Έγκρισης της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.” Περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στις 25/05/2022 και ώρα 11:00-12:00 Περισσότερα
1 2