ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έγκριση της 17ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Αριθμός Απόφασης : 189/2023