Αναστολή λειτουργίας την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Τα μαθήματα, δύναται να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Νομού.