Αναστολή λειτουργίας έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.