ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. Απόφασης 40/23
Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »
2. Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 4 περ. 27 του Ν N3852/2010.
3. Την έντονη χιονόπτωση και τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή μας.
4. Τον απαιτούμενο προγραμματισμό ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών στις Σχολικές Μονάδες.
5. Την ομαλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
6. Την δυνατότητα τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 όλα τα σχολεία του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά , εκτός από :
1. Το Νηπιαγωγείου Τρικερίου
2. Το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Προμυρίου.
τα οποία θα παραμείνουν κλειστά.
Τα μαθήματα, στα σχολεία που είναι κλειστά θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΤΖΙΚΟΣ