Στα πρόσωπα που θα διοικήσουν τις Επιτροπές πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συγκαταλέγεται ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στις 10 Απριλίου 2024 ο κ. Μιτζικός λαμβάνει την θέση του Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.λπ.)