Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προχωρά σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.085.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Το έργο ανάπλασης
Πρόκειται για την πλακόστρωση της κεντρικής Πλατείας, της πλατείας “Παζαρούλι” που βρίσκεται παραπλεύρως της κεντρικής και δύο κοινόχρηστων χώρων, που βρίσκονται μπροστά από το νέο Δημαρχείο και απέναντι από το ΚΕΠ, καθώς και στη λιθόστρωση του οδικού δικτύου του κέντρου του οικισμού Αργαλαστής, συνολικού μήκους 630 μέτρων περίπου και στην τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης των όμβριων υδάτων. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναβάθμιση του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού.
Παράλληλα, θα αντικατασταθούν οι παλαιοί αγωγοί ύδρευσης που βρίσκονται κατά μήκος του οδικού δικτύου και θα απομακρυνθούν τα όμβρια ύδατα από το κατάστρωμα των οδών.

• Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
• Ημερομηνία λήξης των προσφορών 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14.00.
• Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών 2 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

Χρηματοδότηση ΥΠΕΝ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.