ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΑΓΙΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΜΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (DANIEL – ELIAS)