Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι απο 22/10/2022 έως 31/10/2022