Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 25/7/2023 έως 3/8/2023