Σε Χωριά και Οικισμούς όπου έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση, το νερό -για προληπτικούς λόγους και μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων- ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πόσιμο.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

We would like to inform you that, in villages and settlements where the water supply has been restored, for safety reasons and until the necessary tests will be carried out, the water is not safe to drink.

MUNICIPALITY OF SOUTH PELION – WATER DEPARTMENT