Από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου ανακοινώνεται ότι διακόπτεται προσωρινώς η κυκλοφορία και κίνηση οχημάτων σε τμήμα της οδού από τη διασταύρωση του Επαρχιακού δρόμου με τον δρόμο που οδηγεί στην παραλία Κορώπης, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.