Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εκατέρωθεν του ρέματος στα Ποτιστικά να τοποθετήσουν πασαλάκια στα όρια των ιδιοκτησιών τους.