Προσωρινός ανάδοχος κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ: ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ)», αναδείχθηκε μετά από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Ιουνίου 2023.

Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα συνδέει τον Οικισμό Τρικερίου με τον Αλογόπορο Τρικερίου (α’ φάση: χερσαίο τμήμα – Yποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός υπογράμμισε την άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το συγκεκριμένο έργο θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα λειψυδρίας και υδροδότησης στο Νησί Π. Τρίκερι, που ήταν αίτημα των κατοίκων επί πολλές δεκαετίες.