Προσωρινός ανάδοχος για την ασφαλτόστρωση 9 αγροτικών δρόμων στις Τοπικές Κοινότητες Αγ. Γεωργίου Νηλείας, Κορώπης, Καλών Νερών, Καλαμακίου, Λαμπινούς, Αργαλαστής, Μηλίνας, Τρικερίου και Προµυρίου εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Ειδικότερα οι αγροτικές οδοί προς ασφαλτόστρωση είναι:

1. Αγροτική οδός σύνδεσης Κυριότερου Κοινοτικού δρόμου “Αγ. Γεώργιος Νηλείας – Άνω Γατζέα (μέσω Αγ. Τριάδας)” με τον οικισμό “Διορέματα”, της Δ.Ε. Μηλεών.

2. Αγροτική οδός σύνδεσης Κοιμητηρίου Καλών Νερών με Αγ. Μαρίνα, της Δ.Ε. Μηλεών.

3. Αγροτική οδός σύνδεσης Οικισμών Καλαμακίου – Λαμπινούς, της Δ.Ε. Αφετών.

4. Αγροτική οδός σύνδεσης θέσης “Καλογριά” µε Αγ. Σώστη, της Δ.Ε. Αργαλαστής.

5. Αγροτική οδός σύνδεσης Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου “Μηλίνα – Προµύρι” µε θέση “Κυδωνιές”, της Δ.Ε. Σηπιάδος.

6. Αγροτική οδός σύνδεσης θέσης “Κουκορούτζο” µε παραλία “Καβούλια”, της Δ.Ε. Τρικερίου.

7. Αγροτική οδός σύνδεσης γέφυρας “Μπελεγρίνος”, Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού ∆ικτύου “Βόλος – Νεοχώρι – Τσαγκαράδα – Χορευτό”, µε θέση “Σφαγεία”, της Δ.Ε. Μηλεών.

8. Αγροτική οδός σύνδεσης Οικισµού “Μπελιάν” µε παραλία “Μπελιάν”, της Δ.Ε. Αργαλαστής.

9. Αγροτική οδός προς παραλία “Λύρη”, της Δ.Ε. Σηπιάδος.

Το έργο αφορά στην βελτίωση οδών που εξυπηρετούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό τη σωστή και ομαλή διέλευση των αυτοκινήτων και τη διευκόλυνση, στο μέγιστο βαθμό, της πρόσβασης των καλλιεργητών στις καλλιέργειές τους, με στόχο την εξασφάλιση της ευκολότερης και ταχύτερης προσπελασιμότητας σε αυτές, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, την ασφαλέστερη κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων.

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εννέα (9) νέοι προς ασφαλτόστρωση αγροτικοί δρόμοι είναι επιπλέον των 27 αγροτικών οδών του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” του ΥΠΕΣ όπου ήδη εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσής τους.