Σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προχώρησε η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου κατά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛΣΤΑΤ, με την οποία ζητά την ακύρωση της υπ. αρ. 2846/Β4-461 απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ για τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021, από τα οποία προκύπτει ότι ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Νοτίου Πηλίου απογράφηκε στα μόλις 8.247 άτομα.

Με την προσβαλλόμενη από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ ο αριθμός των μονίμων κατοίκων του ορίζεται στους 8.247 κατοίκους, παρότι για την ίδια χρονική περίοδο ο επίσημος πληθυσμός στο Δημοτολόγιο ορίζεται στους 12.581 κατοίκους (διαφορά 3.704 άτομα).

Σημειώνεται ότι ο επίσημος μόνιμος πληθυσμός στη προηγούμενη απογραφή ήταν 10.216 (διαφορά 1.942 άτομα ), ενώ όλοι οι κρίσιμοι δείκτες (οικιστική ανάπτυξη, υδρομετρητές, καταναλώσεις νερού κ.λπ.) δείχνουν σημαντική αύξηση και όχι δραματική μείωση του πληθυσμού από τότε.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου κατέθεσε την αίτηση ακύρωσης έχοντας έννομο συμφέρον να αποκατασταθεί η αλήθεια ως προς τον αριθμό του μόνιμου πληθυσμού του, αφού -μεταξύ άλλων- αυτή η μη σύννομη υποαπογραφή μπορεί να έχει απτές οικονομικές συνέπειες και να οδηγήσει σε υποχρηματοδοτήσεις, αλλά και θεσμικές (μείωση αριθμού αιρετών).

Επίσης η παράλειψη καταγραφής πολύ μεγάλου αριθμού μονίμων κατοίκων τίθεται κατά παραβίαση συγκεκριμένων ρυθμίσεων και αρχών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός επανέλαβε όσα είχε θέσει σχετικά και στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, τονίζοντας πως η προσφυγή κατά της απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ για τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021 έγινε με μοναδικό γνώμονα και κριτήριο τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, επισημαίνοντας ότι οι κανονικές εγγραφές των δημοτών-εκλογέων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Πολιτών του Δήμου έως 31-12-21 είναι 12.581.