Αίτημα για την επιστροφή του Αγάλματος Γυναικός της Αργαλαστής κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μιχ. Μιτζικός προς την Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου κ. Ανθή Μπάτζιου, το οποίο κοινοποιείται και στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Στην είσοδο του ιστορικού καµπαναριού της Αργαλαστής µέχρι το έτος 1960 ήταν τοποθετημένο, για πολλά έτη, ένα αρχαίο ακέφαλο άγαλμα γυναικός, το οποίο σύμφωνα µε μαρτυρίες της εποχής (*Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρίας, 1910, σελ. 220) είχε βρεθεί σε ένα κτήμα στην θέση «Παγανιά» του Χόρτου, μόλις λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της Αργαλαστής.

Το συγκεκριμένο άγαλμα, περί τα τέλη του έτους 1960, μεταφέρθηκε από την Αργαλαστή στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου και έως σήμερα βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Μουσείου. ∆εδομένου ότι το άγαλμα, είναι αρχαιολογικός θησαυρός της περιοχής της Αργαλαστής, θα πρέπει να επιστρέψει στον τόπο του.

Η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου προτείνει να τοποθετηθεί σε φυλασσόμενο εσωτερικό χώρο και πιο συγκεκριμένα στην ισόγεια αίθουσα του νέου ∆ηµαρχείου, όπου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα φύλαξης και συντήρησης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Η επιστροφή του αγάλματος στην Αργαλαστή, θα ενθυμίζει και θα αναδεικνύει την αρχαιολογική σπουδαιότητα της περιοχής όπου ευρέθη.

Ο επαναπατρισμός του αγάλματος, θα αποκαταστήσει τον δεσμό µνήµης που διέρρηξε η απομάκρυνσή του. Μνήµη που είναι ακόμη ζωντανή στις παλαιότερες και νεότερες γενιές.