34. Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας του σχολικού κτιρίου του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Αφετών και Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου για το σχολ. έτος 2012-2013
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΚΧ-ΤΚΡ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 74 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
30. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΚΧ-ΔΘ6 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 70 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 19.700,00 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή αυτής
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΣΛΩΚΧ-00Θ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 69 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ, ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΧ-ΨΝΜ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 20008 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΧ-ΨΟΝ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 20223 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΧ-ΛΡΝ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 20223 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΧ-ΔΚΥ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 20094 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΧ-03Δ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 20220 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΧ-ΩΕ7 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 20217 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣΥ ΣΤΗ ΒΥΖΙΤΣΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΧ-ΣΦΡ 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 20535 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΧ-Α1Ν 05/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 19914 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
10.Έγκριση διάθεσης πίστωσης 489,00€ για την προμήθεια ενός επιτραπέζιου υπολογιστή στο γυμνάσιο Μηλεών
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β425ΩΚΧ-ΗΦΙ 02/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 24 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β43ΔΩΚΧ-ΓΚ1 30/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 19913 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β43ΔΩΚΧ-ΙΕΖ 30/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 19912 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β43ΔΩΚΧ-ΛΓΗ 30/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 19855 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑDRIAN AGO ΣΤΗΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β436ΩΚΧ-Γ9Β 12/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 19741 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΦΕΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΗ ΒΥΖΙΤΣΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΚΧ-Κ61 06/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 17517 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
14.Έγκριση πίστωσης δαπάνης για το Γυμνάσιο Μηλεών
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΚΧ-046 06/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
13.Έγκριση πίστωσης δαπανών για το Γυμνάσιο Μηλεών
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΚΧ-5ΒΥ 06/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
12. Πρόσληψη καθαριστριών στις σχολικές κοινότητες για το σχολικό έτος 2012-2013.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΚΧ-7ΙΨ 06/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 31 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 416 417 418 419 420 422