ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΒΥΖΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Β4ΩΚΧ-95Τ 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 7418 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ Ε. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ - Α. ΣΙΓΑΡΑ Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Β4ΩΚΧ-ΟΑΙ 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 7351 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΚΧ-ΤΘΗ 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Αποδοχή Επιχορήγησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΚΧ-7ΚΖ 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Αποδοχή επιχορήγησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΚΧ-3ΧΚ 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β44ΥΩΚΧ-Δ9Π 13/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 10 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εγκριση πιστώσης για την πληρωμή της καθαρίστριας του Γυμνασίου Μηλεών
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩΚΧ-ΑΣΟ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
παραχώρηση αιγιαλού για θαλάσσια σπόρ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΖΤ9 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1346 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
σύσταση Λαϊκών αγορών στην Αργαλαστή και Τρίκερι του Δήμου Νοτίου Πηλίου
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-Ξ78 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1345 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
προέγκριση καταστήματος
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-Σ75 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1344 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
καθορισμός υδρονομέων για το 2012
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΡΨ6 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1342 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκθεση πεπραγμένων Ποιόητας Ζωής
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-7ΧΔ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1341 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
καθορισμός ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων του Δήμου
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-Μ8Π 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1340 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
παραχωρηση δημοτικης πλατείας για την πώληση βιβλίων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΚΗΩ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1339 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
παραχωρηση δημοτικης πλατειας για πωληση βιβλιων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΧΩΑ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1338 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
προέγκριση καταστήματος
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-0ΗΨ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1327 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
παραχώρηση αιγιαλού για πώληση βιβλίων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-Ι9Υ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1312 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
εκμετάλευση αιγιαλού για το έτος 2012
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΩΟ7 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1336 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
αίτηση για χρήση αιγιαλού για πάρκιγκ σκαφών
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΥΡΦ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1331 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ορισμος αριθμου καντίνων και θέση στάθμευσης αυτών για το έτος 2012
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΩΗΝ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1330 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 414 415 416 417 418