Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 16
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΦΒΟ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 15
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-822 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 17
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΡΔΣ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 17 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 13
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-9Θ5 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 13 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 14
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-6ΑΘ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 12
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΝΓ1 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 11
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-Α1Ν 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΟΓΟΠΟΡΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚΧ-Ω6Τ 28/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1121 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΡΓΩ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚΧ-0ΜΩ 28/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1112 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚΧ-Ζ1Κ 28/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1111 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΙΓΚ ΣΤΗΝ ΑΦΗΣΣΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΚΧ-ΖΙΜ 28/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1110 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
42. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΚΧ-Φ6Φ 19/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
41. ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΚΧ-ΞΒΖ 19/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 94 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
40. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ "ΣΙΓΜΑ PLUS"
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΚΧ-Ο6Ι 19/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
18. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΚΧ-ΘΨΘ 19/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ "ΣΙΓΜΑ PLUS"
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΚΧ-6ΗΛ 19/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΚΧ-ΨΑΚ 13/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
38/2012.Μεταφορά μεθητών-προληπτικά μέτρα.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΚΧ-ΧΔΑ 11/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 88 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
37/2012.Έγκριση δαπανών
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΚΧ-ΑΓΞ 11/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 87 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 410 411 412 413 414 418