Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 38
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΙΩΚΧ-564 05/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 38 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 37
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΙΩΚΧ-Ψ4Λ 05/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 37 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 36
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΙΩΚΧ-ΨΔΣ 05/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 36 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 35
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΙΩΚΧ-8Β3 05/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 35 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 34
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΙΩΚΧ-ΥΣΜ 05/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 33
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΙΩΚΧ-ΑΓΕ 05/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 33 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 30
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΙΩΚΧ-Π9Ν 05/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 29
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΙΙ8 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 29 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 27
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΟΗΞ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 27 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 26
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-339 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 23
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΑΑΑ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 22
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΑΒΦ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 21
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΝΦ8 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 20
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΓΨΥ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 24
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-5ΙΣ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 25
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-66Ο 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 25 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 19
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΙΛ3 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 18
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΑΒΖ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 17
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΒΜ7 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 17 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 16
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ0ΩΚΧ-ΑΕΧ 02/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 409 410 411 412 413 418