Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 183
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΚΞΤΩΚΧ-ΓΒ3 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 183 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση 5ος Λογαριασμός του έργου:«Βελτίωση υπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΦΗΜΩΚΧ-ΙΜΒ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/717 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για το υπ' αριθ. κυκλ. ΚΗΗ3047 όχημα του Δήμου.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΦΨΩΚΧ-ΡΤ2 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/708 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ την προμήθεια υλικών για την επισκευή περίφραξης παιδικής χαράς στην Τοπική Κοινότητα Συκής
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΣΑΩΚΧ-Τ3Ν 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10374 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες επισκευής και συντήρησης δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Αργαλαστής.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛ0ΙΩΚΧ-2ΘΙ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/716 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ την προμήθεια χυτοσιδηρών υλικών επισκευής του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Μηλεών
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΗΣΩΚΧ-ΚΗΝ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10355 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
προμήθεια χυτοσιδηρών υλικών επισκευής του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Αφετών
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΟ5ΓΩΚΧ-Λ8Π 27/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10320 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελάνια και ανταλλακτικά για τα φωτοτυπικά της Δ.Ε Αργαλαστής
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ672ΩΚΧ-Χ4Ρ 27/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10295 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
προμήθεια χυτοσιδηρών υλικών επισκευής του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Τρικερίου
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9Σ6ΩΚΧ-98Π 27/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10260 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης και επισκευής για το οχημα του Δημου KHI 8465 με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΚΣΩΩΚΧ-8Ξ0 27/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/707 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΝΜΩΚΧ-ΞΛΟ 27/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/702 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χυτοσιδηρών υλικών επισκευής του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Μηλεών
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Χ2ΥΩΚΧ-ΧΒΔ 27/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10228 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Καλάμου,στη Δ.Ε Αργαλαστής
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΒΙΩΚΧ-ΘΚΚ 27/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/711 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
προμήθεια αγροτικών εργαλείων, αναλώσιμων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος πολιτικής προστασίας καθαριότητας και πρασίνου Δήμου Νοτίου Πηλίου
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66Ι8ΩΚΧ-ΥΥΣ 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10092 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΜ1ΩΚΧ-ΛΞΣ 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10057 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε Αργαλαστής
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ7ΤΩΚΧ-0Κ7 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 10021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση μπουφέ στους συντελεστές της θρησκευτικής συναυλίας' Sabat Mater' που θα πραγματοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Θ7ΖΩΚΧ-Λ4Ζ 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9952 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος στους συντελεστές της θρησκευτικής συναυλίας 'Sabat Mater' που θα πραγματοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ95ΚΩΚΧ-ΓΘΞ 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9947 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υλικά φαρμακείου
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 91ΗΛΩΚΧ-ΞΥΤ 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9942 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 737