ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8772-24/05/2023
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 99ΨΟΩΚΧ-Υ1Β 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8772 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8771-24/05/2023
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Σ06ΩΚΧ-ΤΕΣ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8771 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8770-24/05/2023
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΑΞΩΚΧ-ΥΚΛ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8770 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8769-24/05/2023
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΧΤΥΩΚΧ-ΙΤ5 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8769 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8760-24/05/2023
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΗΛΩΚΧ-73Χ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8760 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8753 - 24-MAY-23-24/05/2023
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΚΛΩΚΧ-ΞΙΖ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8753 - 24-MAY-23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες επισκευής και συντήρησης νεκροταφείων Δ.Ε. Αργαλαστής λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2021
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΛΒΟΩΚΧ-70Ψ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8763 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8751 - 24-MAY-23-24/05/2023
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΠΨΩΚΧ-ΓΓΗ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8751 - 24-MAY-23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε Αργαλαστής λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΛΞ0ΩΚΧ-ΟΕΟ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/662 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
προμήθεια φρεατίων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Σηπιάδος
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ξ21ΩΚΧ-ΟΜΓ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8743 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή δικηγόρου για νομικές υπηρεσίες.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟ0ΗΩΚΧ-ΩΩ3 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/691 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
προμήθειες και υπηρεσίες που θα προκληθούν στο πλαίσιο της αναβίωσης του παραδοσιακού εθίμου αγιασμού των αλόγων κατά τον εορτασμό της Αναλήψεως του Ιησού Χριστού στα Καλά Νερά
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 95ΙΠΩΚΧ-ΘΑΖ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8724 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΞΤΩΩΚΧ-Τ1Ν 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/690 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΩΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΒΔΣΩΚΧ-84Ι 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/689 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 26/2/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 25/4/2023.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡ7ΠΩΚΧ-3Ι4 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/688 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΗ1ΩΚΧ-ΑΘΘ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/687 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 651ΜΩΚΧ-ΦΥ4 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/686 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξέταση αιτήσεως κ. Αποστόλου Φορλίδα «περί παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο οικισμού Λαύκου»
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΣ8ΧΩΚΧ-ΚΔΚ 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8611/23-05-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εξέταση αιτήσεως κ. Λεβέντη Σπύρου για μεταφορά οστών συγγενών του από το Κοιμητήριο Άνω Γατζέας στο Κοιμητήριο Γουβών Ευβοίας.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΠΣΛΩΚΧ-Ω2Η 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 8610/23-05-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 4 5 502