Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τίτλος Τηλ
Γραφείο Δημάρχου 2423350140
Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 2423350125
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Προϊσταμένη 2423350141
Γραφείο Προσωπικού 2423350142
Δημοτολόγιο 2423350122
Γραφείο Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 2423350110
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών - Προϊστάμενος 2423350101
Γραφείο Εσόδων - Εισπράκτορας 2423350116
Γραφείο Προμηθειών 2423350138
Λογιστήριο 2423350113
Μισθοδοσία 2423350101
ΚΕΠ Αργαλαστής 2423350121
ΚΕΠ Δ.Ε. Μηλέων (Καλά Νερά) - Προϊστάμενος 2423350510
ΚΕΠ ΔΕ Αφετών (Συκή) 2423054886
ΚΕΠ ΔΕ Τρικέρων 2423091223
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 2423350129
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Προισταμενη 2423350126
Γραφείο Στάσιμου-Πλανόδιου Εμπορίου 2423350126
Γραφείο Δ.Ε. Μηλέων 2423350300
Γραφείο Δ.Ε. Αφετών 2423055651
Γραφείο Δ.Ε. Σηπίαδος 2423350423
Γραφείο Δ.Ε. Τρικέρων 2423091223
Γραμματεία Δημάρχου 2423350145
Πρωτόκολλο 2423350114
Τμήμα ύδρευσης 2423350132
Γραφείο Εσόδων 2423350103
Ταμίας 2423350108
Προιστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών 2423350135
Ειδικοί συνεργάτες 2423350136
Προιστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Πρασίνου 2423350128
Γραφείο προϋπολογισμού 2423350124
Νομικός Σύμβουλος 2423350144