Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
2423350116
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
2423350116
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νοτίου Πηλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
2423350300
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νοτίου Πηλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
2423350116