καθορισμός υδρονομέων για το 2012
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΡΨ6 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1342 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκθεση πεπραγμένων Ποιόητας Ζωής
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-7ΧΔ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1341 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
καθορισμός ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων του Δήμου
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-Μ8Π 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1340 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
παραχωρηση δημοτικης πλατείας για την πώληση βιβλίων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΚΗΩ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1339 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
παραχωρηση δημοτικης πλατειας για πωληση βιβλιων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΧΩΑ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1338 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
προέγκριση καταστήματος
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-0ΗΨ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1327 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
παραχώρηση αιγιαλού για πώληση βιβλίων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-Ι9Υ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1312 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
εκμετάλευση αιγιαλού για το έτος 2012
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΩΟ7 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1336 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
αίτηση για χρήση αιγιαλού για πάρκιγκ σκαφών
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΥΡΦ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1331 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ορισμος αριθμου καντίνων και θέση στάθμευσης αυτών για το έτος 2012
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΩΗΝ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1330 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ορισμος αριθμου Μικροπωλητών σε κάθε τοπική Κοινότητα του Δήμου και ορισμός χώρου στάθμευσης αυτών
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΚΧ-ΦΑΤ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1324 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Εγκριση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Β'θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΣΩΚΧ-ΨΔΣ 16/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 2 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της σχολικής κοινότητας δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Λαύκου.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΧ-Δ40 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 5 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της σχολικής κοινότητας του νηπιαγωγείου Τρικερίου.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΧ-ΙΨ8 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 4 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της σχολικής κοινότητας δημοτικού σχολείου Τρικερίου.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΧ-Ζ21 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της σχολικής κοινότητας δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Αργαλαστής.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΧ-ΒΧ3 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 2 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 38.764,85 ευρώ από επιχορήγηση του Δήμου Νοτίου Πηλίου
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΖΩΚΧ-ΟΨΖ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 7 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αίτηση Μολοχά Γεωργίου περι διαγραφής τελών χρήσης Κοινόχρηστων χώρων στη Μηλίνα
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 457ΓΩΚΧ-ΦΣ2 29/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 17486 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση κανονισμου Καθαριοτητας Δήμου Νοτίου Πηλίου
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 457ΓΩΚΧ-ΑΤΟ 29/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 17575 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χορήγηση πεζοδρομίου - αιγιαλού για το 2011 σε καταστήματα στη Μηλίνα
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 457ΓΩΚΧ-ΣΓΙ 29/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 17578 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 419 420 421 422